Aspie-quiz utvärdering

Översikt

Översiktlig, grupperad rapport
Sammanvägda gruppkorrelationer
Sammanvägda PCA-vikter
Gruppering av Aspie-quiz I-III + ND + 5-9 + R1-R7 + stable 1-10
PCA koefficienter för Aspie-quiz I-III + ND + 5-9 + R1-R7 + stable 1-10
Korrelation mellan PCA och psykiatriska diagnoser
Sammanvägda axel faktorer
Detaljerade axel faktorer
Korrelation mellan grupper
Poängstabilitet mellan versioner

Autism diagnos korrelationer
AS/HFA/PDD diagnos korrelationer
ADD/ADHD diagnos korrelationer
Tourette diagnos korrelationer
Dyspraxi diagnos korrelationer
Dyslexi diagnos korrelationer
Dyskalkuli diagnos korrelationer
OCD diagnos korrelationer
ODD diagnos korrelationer
Prosopagnosi diagnos korrelationer
Bipolär diagnos korrelationer
Schizofreni diagnos korrelationer
Social fobia diagnos korrelationer

Quiz versioner

Version I översikt relaterade frågor
Version II översikt relaterade frågor referenssajter
Version III översikt relaterade frågor referenssajter
Neurodiversity version översikt relaterade frågor referenssajter
Version 5 översikt relaterade frågor referenssajter IQ test
Version 6 översikt relaterade frågor referenssajter ursprung hårfärg ögonfärg
Version 7 översikt relaterade frågor referenssajter ursprung hårfärg ögonfärg
Version 8 översikt relaterade frågor referenssajter hårfärg ögonfärg stimming
Version 9 översikt relaterade frågor referenssajter hårfärg ögonfärg ABO Parkinson Alzheimer Cystisk fibros Hemokromatos Factor V Leiden
Version R1 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R2 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R3 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R4 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R5 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R6 översikt relaterade frågor referenssajter
Version R7 översikt relaterade frågor referenssajter
Version S1 översikt relaterade frågor referenssajter bildtest
Version S2 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet bildtest
Version S3 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S4 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S5 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet ursprung
Version S6 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S7 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S8 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S9 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet
Version S10 översikt relaterade frågor referenssajter poäng stabilitet

Histograms

Grupper

Aspie talang / Aspie talang problem
NT talang problem / NT talang
Aspie tvång / Aspie tvång problem
NT tvång problem / NT tvång
Aspie aktivitet / NT aktivity
Aspie social / NT social
Aspie kommunikation / Aspie kommunikation problem
NT kommunikation problem / NT kommunikation
Aspie jakt / Aspie jakt problem
NT jakt problem / NT jakt
Aspie perception / Aspie perception problem
NT perception problem / NT perception
Paranoia / Paranoia problem
Miljö problem / Miljö
Aspie biologi / NT biologi
Religion / vidskeplighet / Religion problem
Avvikande sexualitet / Normal sexualitet
Aspie blandat / NT blandat

Frågor

1. Är du en väldigt logisk person som blir förvånad när andra inte är det?
2. Har du lätt att visualisera och skapa bilder i huvudet?
3. Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång?
4. Har du behov av att SE, ta i, eller själv bearbeta saker för att riktigt minnas dem?
5. Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om?
6. Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden?
7. Har du svårt att generalisera?
8. Är du fascinerad av datum och/eller siffror?
9. Är det lättare och mer intressant för dig att fokusera på den yttre formen (t ex typsnittet och layouten i en text) än på själva innehållet?
10. Är du punktlig, noggrann och/eller perfektionistisk?
11. Har du lättare för konkreta saker än abstrakta begrepp?
12. Har du utmärkt långtidsminne när det gäller de ämnen du är intresserad av?
13. Har du utmärkt vokabulär och intresse för språk?
14. Finner du det svårt eller tröttsamt att tala?
15. Har du för vana att upprepa de sista orden som du själv eller någon annan just sagt?
16. Blandar du ibland ihop pronomen och t ex säger "vi" eller "du" när du menar "jag" eller tvärtom?
17. Brukar du memorera och använda uttryck som du kopierat från andra människor och situationer?
18. Har du en monoton röst och/eller svårigheter att finjustera ljudnivå och hastighet när du talar?
19. Är du ovanligt begåvad inom ett eller flera områden?
20. Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det?
21. Gillar du att skaffa information om en viss kategori av saker (t ex fåglar, bilar etc.)?
22. Älskar du att samla på, sortera & organisera saker och/eller göra listor och diagram?
23. Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt?
24. Har du förmåga till ihärdighet och uthållighet när det gäller något som intresserar dig?
25. Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen?
26. Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat?
27. Har du svårt att göra flera saker samtidigt, snabbt skifta fokus från en sak till en annan och därför behov av att få göra klart det du håller på med innan du kan ta itu med något annat?
28. Brukar du bli stressad och få panik eller kortslutning i hjärnan i nya och kravfyllda situationer?
29. Innan du gör något nytt, känns det viktigt att ha en inre bild av den platsen, aktiviteten eller personen du ska träffa, så att du kan förbereda dig mentalt?
30. Känner du dig väldigt mycket säkrare om du har en person du känner dig trygg med som sällskap?
31. Har du haft svårare att klara dig själv än andra i samma ålder?
32. Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand?
33. Umgås du hellre med människor som är äldre/mer erfarna, än med dina jämnåriga?
34. Föredrar du att bara umgås med folk du känner väl, på tu man hand eller i en mindre grupp?
35. Har du behov av gosefilt, kramdjur eller liknande?
36. Har du vissa rutiner som du behöver följa?
37. Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag?
38. Har du starkt behov av att t ex sitta på din favoritplats, åka samma väg eller handla i samma affär varje gång?
39. Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker?
40. Blir det kaos inom dig om det händer något oväntat som förändrar din miljö, dina planer, rutiner eller som avbryter dig mitt i en för dig viktig aktivitet?
41. Brukar du "stimma" när du känner dig uttråkad, rastlös, nervös eller upprörd, t ex genom att vippa på benet, trumma med fingrarna, bita på naglarna, vifta med händerna, gunga med kroppen el dyl?
42. Ser du yngre ut än din biologiska ålder?
43. Har du ovanlig kroppshållning, gångstil och/eller svårt att sitta/stå upprätt?
44. Har du problem med finmotorik och/eller öga-hand koordination?
45. Har du problem med grovmotorik (=klumpighet)?
46. Har du svårigheter att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart?
47. Brukar du blanda ihop höger och vänster?
48. Är du över- eller underkänslig för smärta eller t.o.m tycker om vissa sorters smärta?
49. Har du ovanliga sovmönster/sovvanor?
50. Har du dålig tidsuppfattning?
51. Har du tvångssyndrom (= tvångstankar eller oemotståndliga, upprepade, irrationella impulser att göra vissa saker)?
52. Är du musikaliskt begåvad, t ex i form av att ha perfekt gehör, kunna spela ett eller flera instrument el. dyl?
53. Brukar du höra ljud som andra inte hör eller plågas av höga eller störande ljud?
54. Har du svårt att filtrera bort störande bakgrundsljud när du talar med någon?
55. Brukar fraser, melodier eller rytmer du nyligen hört fastna i huvudet och fortsätta spelas upp om och om igen?
56. Tycker du att lysrörsljus känns obehagligt?
57. Har du extra känsligt lukt- och/eller smaksinne?
58. Brukar du känna stark lust eller häftigt obehag av vissa färger, former, dofter, smaker, material eller konsistenser?
59. Måste du vara petig med vad du äter och/eller hur maten kombineras på tallriken för att kunna äta?
60. Är du känslig för värme, kyla, blåst och/eller förändringar i lufttyck, luftfuktighet o. dyl.?
61. Pinas du av skavande sömmar och etiketter i kläderna, av kläder som sitter åt eller som är gjorda i 'fel' material?
62. Ogillar du beröring - särskilt oväntad, av "fel" person eller vid "fel" tillfälle?
63. Om någon tar i dig, föredrar du då hårdare tag framför lätt beröring?
64. Har du behov av ordning och enkelhet?
65. Blir du lätt överstimulerad och stressad av för mycket ljud, mönster, flimmer, oreda, trängsel och rörelse?
66. Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt?
67. Känner du dig mer som en observatör än som en deltagare i livet?
68. Är du rätt självupptagen, mer intresserad av dig själv än av andra och/eller en objektiv självobservatör?
69. Är du i grunden mer intresserad av saker, idéer, filmer, datorer, musik, djur, hus, fordon el dyl, än av människor och social samvaro?
70. Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp?
71. Brukar du föredra att leka/arbeta/göra saker själv - på ditt eget sätt och i din egen takt?
72. Har du problem med ögonkontakt?
73. Ogillar du att behöva ta i hand?
74. Är du tämligen stillsam, opassionerad och låg-emotionell, utom då du blir provocerad eller upprymd?
75. Blir du lätt frustrerad och upprörd när du blir stressad, trött, hungrig, ifrågasatt, avbruten, överstimulerad, eller när saker inte går som du har tänkt dig och ställt in dig på?
76. Brukar du uttrycka känslor på okonventionella sätt (t ex banka huvudet i väggen eller inte visa något alls)?
77. Brukar du bli mer upprörd över smärre saker (t ex att du tappat din favoritpenna) än över sånt som andra brukar bli upprörda av?
78. Händer det att du inte känner något alls fastän andra tycker att du borde?
79. Är du ibland så medkännande att du känner djurs eller andra människors känslor som om de var dina egna?
80. Händer det att du är rädd i ofarliga situationer men orädd i situationer som faktiskt kan vara farliga?
81. Brukar du känna dig nervös, blyg, förvirrad eller utanför i olika sociala situationer?
82. Är du oftast omedveten om outtalade sociala regler?
83. I samtal, brukar du ha problem med saker som timing, turtagning och ömsesidighet?
84. Brukar du ha svårt att uppfatta personliga och andra osynliga gränser om ingen talar om var de går?
85. Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte?
86. Har du en tendens att tolka saker bokstavligt och/eller svara på retoriska frågor?
87. Har du svårt att förstå talesätt, allegorier, parodier, ironi och liknande?
88. Brukar du ha svårt att tolka kroppsspråk och/eller ansiktsuttryck och att förstå vad andra känner och vill om de inte säger det rakt ut?
89. Har du svårt att känna igen ansikten?
90. Har du lättare att förstå dig på datorer, djur och/eller Aspergare än att umgås och kommunicera framgångsrikt med "vanliga" människor?
91. Har du svårare än dina jämnåriga att få vänner och/eller partners?
92. Är det så naturligt för dig att vara totalt ärlig att du tror alla är sådana?
93. Har du blivit mobbad, lurad, utnyttjad eller illa behandlad?
94. Blir du förvånad och besviken när folk är ovänliga och inte tycks förstå eller acceptera dig som du är?
95. Är det så naturligt för dig att vara totalt ärlig att du ibland inte märker - eller bryr dig om - ifall andra finner din uppriktighet stötande?
96. När du väl förstår hur någon känner, brukar du då vilja försöka uttrycka din sympati, hjälpa eller muntra upp personen ifråga, om denne har problem?
97. Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?
98. Tycker du att vanligt kallprat är svårt, tröttsamt eller slöseri med tid?
99. Har du hög moral och en tendens att hålla fast vid/stå upp för dina ideal?
100. Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid?
101. Har du ovanlig känslighet för smärta?
102. Är du känslig för elektromagnetiska fält?
103. Använder du ofta periferseende?
104. Tror du på spöken och / eller övernaturliga fenomen?
105. Brukar du drabbas av depressioner under vintern?
106. Har du haft självmordstankar?
107. Var du klumpig som barn?
108. Lärde du dig att krypa som barn?
109. Hade du talsvårigheter som barn?
110. Kissade du i sängen efter 5 års ålder?
111. Tyckte du praktiska ämnen som slöjd och gymnastik var svårt i skolan?
112. Känner du dig mycket yngre än din biologiska ålder?
113. Har du svårt för att bedöma andra människors ålder?
114. Tolkar du viftande ben som ett tecken på nervositet?
115. Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen?
116. Säger du ibland "vi" istället för "jag"?
117. Brukar du tala endast när du upplever att du har nåt konkret att säga?
118. Tycker du det är svårt att läsa skrivet material om det inte antingen är väldigt intressant eller lättläst?
119. Brukar du kasta om bokstäver när du skriver?
120. Brukar du ofta fästa dig vid olika föremål?
121. Tycker du det är lätt att beskriva dina känslor för andra?
122. Är du ibland väldigt lugn i situationer som andra blir stressade av?
123. Förväntar du dig att andra ska känna till dina tankar, upplevelser och åsikter utan att du behöver berätta?
124. Tycker du om att möta nya människor varje dag?
125. Tycker du om att vara bland mycket folk som t.ex. på en fotbollsmatch?
126. Har du haft en känsla av att spela ett spel för att vara som andra runt omkring dig?
127. Känns det naturligt för dig att hålla reda på tjänster och gentjänster?
128. Känner du på dig när det förväntas att du ska be folk om ursäkt?
129. Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?
130. Blir du ofta missförstådd av andra?
131. Har du svårt för att bryta upp från ett förhållande?
132. Uppskattar du ofta folk på ett kravlöst sätt?
133. Har du avvikande uppfattning om vad som är attraktivt hos det motsatta könet?
134. Tycker du att det normala sättet att uppvakta varandra är naturligt?
135. Tycker du det är naturligt att män tar initiativ till att starta ett förhållande?
136. Är du homosexuell eller bisexuell?
137. Känns det som du föddes med fel kön?
138. Har du intresse för eller har du medverkat i BD/SM?
139. Är du asexuell?
140. Är din fantasi ovanlig med unika idéer som andra inte har?
141. Tycker du om att lista ut hur saker fungerar?
142. Om du jobbar med mer än ett projekt slutför du då sällan dem?
143. Blir du lätt distraherad och/eller uttråkad?
144. Är du otålig och lättfrustrerad?
145. Har du oregelbunda mattider som anpassas efter det du för stunden håller på med?
146. Är du intressad av mode?
147. Njuter du av den status som en ny bil/stereo/TV ger?
148. Skaffar du dig oftare prylar för att du behöver dem än för att andra har dem?
149. Betyder dina vänner mer för dig än dina hobbies och intressen?
150. Är din stil och image viktig för dig?
151. Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda?
152. Är du väldigt intresserad av miljöfrågor?
153. Tycker du om skvaller?
154. Har du haft ett intresse av att prova på droger eller olagliga substanser?
155. Tycker du att normerna för hygien är för strikta?
156. Tycker du andra borde ha samma vänner och fiender som du själv?
157. Tycker du bättre om att gå barfota än med skor på?
158. Föredrog du att sova i dina föräldrars säng hellre än att sova själv som barn?
159. Ogillar du intensivt militären?
160. Känner du behov av att rycka loss hudflisor från dig själv (eller andra)?
161. Tycker du om att samla på saker?
162. Föredrar du filmer om romantik / drama före filmer om vetenskap/dokumentärer?
163. Tappar du ofta bort saker?
164. Tycker du att det ofta finns skäl att ifrågasätta auktoriteter?
165. Tycker du det är enkelt att organisera ditt dagliga liv?
166. Gillar du att leda andra människor?
167. Har du svårt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv?
168. Har du svårt att hantera din ekonomi?
169. Har du ljus hy som lätt blir bränd av solen?
170. Har du fräknar?
171. Är du plattfot??
172. Har du sneda tänder eller underbett?
173. Har du fibromyalgi?
174. Tycker du själv eller din omgivning att du har ovanliga matvanor?
175. Trivs du bättre i kallt väder än i varmt?
176. Har du psoriasis?
177. Har du mjäll?
178. Skelar du eller har gjort det?
179. Är du smal och har svårt att öka i vikt?
180. Är du intressad av nuvarande mode?
181. Är andra människors syn på dig viktig för dig?
182. Skulle du göra någon en tjänst även om det vore osannolikt att han/hon skulle återgälda den?
183. Är det viktigt för dig att göra karriär?
184. Är det viktigt för dig att skapa en social identitet?
185. Är du homosexuell?
186. Är du bisexuell?
187. Tycker du om att vara naken i din privata sfär?
188. Tycker du läder är sexigt?
189. Anser du dig själv vara en väldigt logisk person?
190. Hade du fräknar som barn?
191. Har du större huvud (eller hattstorlek) än normalt?
192. Har du bruna ögon?
193. Har du lösa leder som har hoppat ur led?
194. Har du naturligt svart hårfärg?
195. Är du kortare än vad som är normalt för ditt kön?
196. Är ditt pekfinger längre än ditt ringfinger?
197. Har du en knöl i bakhuvudet (occipital bun)?
198. Har du sned rygg (skolios)?
199. Tycker du mycket om djur?
200. Hör du lätt svaga ljud?
201. Ogillar du beröring?
202. Behöver du regelbundna ätvanor?
203. Anser du att du är känslig?
204. Har du svårt för att hoppa eller cykla?
205. Har du en tendens att tappa saker?
206. Har du lätt för att lära dig saker som kräver bra finmotorik?
207. Har du svårigheter med att kasta och/eller fånga en boll?
208. Har du bra bollsinne?
209. Tyckte du om praktiska ämnen som slöjd och gymnastik i skolan?
210. Har du bättre kroppshållning än normalt?
211. Klarar du lätt av hantverk som kräver tålamod och skicklighet?
212. Tycker du om att spela musikinstrument?
213. Skadar du dig lätt?
214. Är du sist med att avsluta manuella uppgifter?
215. Har du lätt för att tolka kroppsspråk?
216. Tänker du innan du talar?
217. Talar du innan du tänker?
218. Är du bra på kallprat?
219. Tappar du intresse för vad andra säger?
220. Känner du av andras gränser utan att någon talar om dem?
221. Har du lätt för att förstå talesätt, allegorier, parodier, ironi och liknande?
222. Missar du oärlighet och dolda motiv?
223. Kommer du lätt ihåg namn?
224. Är du bra på att läsa av folk?
225. Känner du intuitivt vad folk behöver från dig?
226. Blir du ofta överraskad av vad folks motiv är?
227. Har du tagit initiativ som inte visat sig önskade?
228. Är dina vänner mestadels arbetskamrater eller studiekamrater?
229. Har du svårigheter med uttal?
230. Blinkar eller rullar du med ögona?
231. Räcker du ut tungan vid fel tillfällen?
232. Sniffar du ofrivilligt?
233. Svär du mycket?
234. Stammar du när du blir stressad?
235. Föredrar du att veta lite om mycket framför att bli specialist inom något eller några få områden?
236. Tycker du om att ha med andra i dina aktiviteter?
237. Har du många saker på gång och gillar att göra dem samtidigt?
238. Har du en speciell talang som du har jobbat på?
239. Tycker du om att lära lite om allt möjligt även om du inte är speciellt intresserad?
240. Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av?
241. Föredrar du att få veta av andra hur saker fungerar snarare än att ta reda på det på ditt eget sätt?
242. Gillar du att ha många olika saker du kan göra varje dag?
243. Välkomnar du överraskningar även om de gör att du måste avbryta en aktivitet?
244. Tycker du det är utmanande med faror?
245. Möblerar du gärna om eller försöker byta stil på kläder?
246. Behöver du nya utmaningar för att bli motiverad?
247. Är du lugn för att du inte glömt något du brukar göra (låsa dörren, stänga av spisen)?
248. Tycker du om att utforska nya platser och ta del i nya aktiviteter på andras initiativ?
249. Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig?
250. Accepterar du lätt kritik, tillrättavisningar och instruktioner?
251. Tycker du det finns ett värde i att äga en sak av varje sort?
252. Behöver du ordning i ditt hem och på din arbetsplats?
253. Är du rädd för baciller, smuts e.d.?
254. Har du fobier?
255. Trivs du i romantiska situationer?
256. Får du energi av att vara i sällskap med andra?
257. Använder du mer tid för att lära känna andra än dig själv?
258. Känner du dig hemma i de flesta sociala situationer och med nya människor?
259. Förstår du varför en förlust av en penna kan vara värre än en förlust av en partner?
260. Tycker du om att jobba emot en sluttid?
261. Brukar du föredra att tala enbart när du har nåt relevant att säga?
262. Har du en bra känla för vad som är rätt socialt?
263. Sätter du människor före saker och idéer?
264. Ser du socialt avvisande som ett sätt att växa som människa?
265. Bedömmer du en potentiell partner på samma sätt som de flesta andra människor?
266. Tycker folk att du har ett bra sinne humor?
267. Talar ett handslag om mycket om en person?
268. Tycker du illa om att bli kramad när du inte bett om det?
269. Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv?
270. Känner du dig ofta överväldigad av att jobba ensam?
271. Har det betydelse hur andra ser på dig?
272. Är du stolt över ditt utseende?
273. Tycker du om att sticka ut och att inte följa modet?
274. Är du lojal inför vissa märken för att de är "inne" och man måste ha dem?
275. Avskyr du skvaller?
276. Överger du vänner om dina aktiviteter eller ideal kommer ikläm?
277. Har du känt att du tillhör en grupp större delen av ditt liv?
278. Glömmer du bort att du är i en social situation när något annat fångar ditt intresse?
279. Kan du hålla balans mellan dina behov och samtidigt ge kolleger och gäster lämplig uppmärksamhet?
280. Tycker du om att anordna eller vara värd för aktiviter?
281. Tycker du det är att föredra/lättare att förstå och kommunicera med datorer, djur eller udda människor?
282. Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga?
283. Tycker du om lagsporter och andra gruppaktiviteter?
284. Försöker du sakta ned på jobbet för att du riskerar att bli sysslolös?
285. Kan du läsa mellan raderna?
286. Kan du lätt avslöja dolda motiv?
287. Är du alltid medveten om det som försigår runt omkring dig även om du läser eller sysslar med något annat?
288. Är dina drömmar och fantasier likadana som andras?
289. Tar du först in helheten innan du upptäcker detaljer?
290. Tycker du att förutsägbarhet och rutiner är olidigt?
291. Är du bra på sällskapsspel?
292. Föredrar du felsökning framför att läsa en manual när tekniska problem uppstår?
293. Kan du komma ihåg en diskussion ordagrant dagar eller veckor efter?
294. Glömmer du ofta var du lagt saker?
295. Glömmer du ofta planerade aktiviteter?
296. Är du bra på att komma ihåg födelsedagar?
297. Dyker du ibland upp utan de anteckningar du behöver?
298. Har du allting med som du kan tänkas bli ombedd att visa?
299. Är du någon som man anlitar för att komma ihåg vad som behöver göras i ett projekt?
300. Tar du på dig för mycket för att det är enklare att göra saker själv än att förklara för andra hur man gör?
301. Jobbar du ofta över lunch och/eller raster för att rätta till misstag och/eller bli klar i tid?
302. Låter du hellre andra organisera aktiviteter?
303. Blir du lätt distraherad eller överväldigad?
304. Är du impulsiv/rastlös?
305. Är du avspänd nästan alltid och överallt?
306. Har du perioder av hög aktivitet med mellanliggande perioder med låg aktivitet?
307. Skulle du vilja sova hela vintern?
308. Har du perioder då du behöver mycket sömn med mellanliggande perioder då du behöver lite sömn?
309. Växlar dina känslor mellan hopplöshet och extremt bra självförtroende?
310. Har du svårigheter att läsa av klockor?
311. Förstår du lätt dig på kalendrar?
312. Tycker du det är enkelt att komma ihåg matematiska formler?
313. För du över tal fel till nästa del i en beräkning?
314. Tycker du det är svårt att beräkna växel på ett köp?
315. Har du svårt för att komma ihåg poängställningar under spel?
316. Har du svårt att känna igen telefonnummer om de sägs på ett annat sätt?
317. Läser du sakta?
318. Gör du ofta stavfel?
319. Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar?
320. Behöver ditt arbete sällan rättas?
321. Tycker du om att läsa?
322. Är läsning en börda?
323. Litar du på inspelningsapparater snarare än anteckningar?
324. Bär du alltid med dig ett anteckningsblock?
325. Gillar du spel men glömmer regler?
326. Kommer du ihåg regler men tycker inte om att spela?
327. Läser du huvudsakligen för underhållningens skull?
328. Vet du instinktivt hur mycket klockan är när någon frågar dig?
329. Är du vänsterhänt eller bådahänt?
330. Ser du yngre ut, känner du dig eller uppträder du som om du vore yngre än din biologiska ålder?
331. Har du extra revben eller kotor?
332. Är du intolerant mot någon slags mat?
333. Har du allergi?
334. Har du eksem?
335. Har du vätska i mellanörat?
336. Är du envis med en stark egen vilja?
337. Ifrågasätter du ofta auktoriteter?
338. Litar du på auktoriteter så länge de har lämpliga kvalifikationer?
339. Vill du gärna bekänna?
340. Behöver du lite instruktioner innan du löser problem?
341. Kan du enkelt komma ihåg sekvenser av gångna händelser?
342. Tycker du det är lätt att skriva ned sekvenser av idéer?
343. Känner du dig obekväm i romantiska situationer?
344. Tycker du om att jobba som en partner eller projektmedlem, under övervakning?
345. Pratar du för att andra ska känna sig väl till mods även om du inte har något att säga?
346. Spelar det inte dig någon roll hur andra ser på dig?
347. Ser du dig själv som ett modelejon?
348. Hyperlexi
349. Dyspraxi
350. Dyslexi
351. Dyskaluli
352. OCD
353. ODD
354. Synaestesia
355. Prosapagnosi
356. Dysgrafi
357. Bipolär
359. Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil?
360. Blir det kaos inom dig om det händer något oväntat som förändrar din miljö, dina planer eller rutiner?
361. Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten?
362. Har du upplevt starkare bindningar än normalt med vissa människor?
363. Umgås du hellre med djur än med människor?
364. Tycker du det är lättare att förstå och kommunicera med udda & ovanliga människor än med vanliga människor?
365. Tycker du att det är lättare att kommunicera via dator än i verkliga livet?
366. Känner du dig obekväm bland främmande människor?
367. Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig?
368. Tycker du det är lätt att underhålla ditt sociala nätverk?
369. Är du en bättre lyssnare än talare?
370. Är du aktiv på fester?
371. Är du svår att lära känna?
372. Är du en ledare?
373. Tänker du innan du agerar?
374. Läser du hellre en bok än tittar på en film?
375. Blir du lätt generad?
376. Är du högljudd på sportevenemang eller konserter?
377. Blir du uttråkad när det är lugnt och tyst?
378. Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda?
379. Gör du lite allt möligt för uppmärksamhet?
380. Tycker du om att tala offentligt?
381. Har du ovanliga sexuella preferenser?
382. Har du udda tänder; t ex tänder som sitter snett, är större än vanligt; mellanrum mellan tänderna; tänder som klättrar på varandra; underbett etc.?
383. Blundar du gärna med ena eller bägge ögana i starkt solljus?
384. Är du fascinerad av grottor?
385. Blir du instinktivt rädd för ljudet från en motorcykel?
386. Är du rädd för åska?
387. Är du rädd för att bli instängd?
388. Är du mörkrädd?
389. Har du extra känsligt luktsinne?
390. Har du extra känsligt smaksinne?
391. Blundar du gärna med ena ögat i starkt solljus?
392. Har du svårt för att fånga en boll?
393. Har du problem med matematik?
394. Läser du snabbt?
395. Gillar du att sminka dig?
396. Gillar du att bära smycken?
397. Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem?
398. Ogillar du ögonkontakt?
399. Rullar du med ögonen ofrivilligt?
400. Sniffar du?
401. Brukar du prata med dig själv?
402. I samtal, använder du små ljud som andra inte verkar använda?
403. Har du blivit anklagad för att stirra?
404. Brukar du vippa med benet?
405. Brukar du trumma med fingrarna (t. ex när du är uttråkad, rastlös eller när du koncentrerar dig)?
406. Brukar du gunga med kroppen?
407. Brukar du bita på naglarna?
408. Rullar du med ögonen som en del av din kommunikation?
409. Bär du en armbandsklocka?
410. Har du tatueringar?
411. Kan du vissla?
412. Skadar du dig själv?
413. Känner du av djurs känslor?
414. Tuggar du på saker?
415. Har du mer kroppshår än andra av ditt kön?
416. Har du svårt att skriva för hand?
417. Gör ljudet från en motorcykel ont?
418. Har du varit hyperaktiv största delen av ditt liv?
419. Lärde du dig att läsa själv innan du började skolan?
420. Skäms du när du gör något fel?
421. Ogillar du att folk dyker upp vid ditt hem utan att du bjudit in dem?
422. Klickar eller gnider du på en penna för skojs skull?
423. Sjunger du för dig själv eller din familj?
424. Social fobi
427. Föredrar kyla över värme
428. Är du bra på att klättra?
429. Är du bra på att hoppa högt?
430. Har du starka händer?
431. Har du en bra känsla för hur mycket du ska ta i när du gör något med händerna?
432. Är du mer fysiskt uthållig än normalt?
433. Tappar du saker när din uppmärksamhet är på annat håll?
434. Är det viktigt för dig att klättra i den sociala hierarkin?
435. Sjunger du för dig själv?
436. Har du behov av symmetri, ordning och/eller precision?
437. Har du tvångsmässigt sexuellt beteende, t.ex. använder för mycket tid för sex eller byter sex-partner ofta?
438. Brukar du ibland ha ett behov av att klättra?
439. Brukar du ibland ha ett behov av att hoppa över saker?
440. Är du vidskeplig?
441. Bryr du dig om ifall du får rätt i en diskussion?
442. Har du haft övernaturliga upplevelser?
443. Brukar du stänga av eller bryta ihop när du blir stressad eller överväldigad?
444. Skakar dina händer?
445. Ber du om ursäkt i ett kör?
446. Har du en liten mun?
447. Tycker du det är lätt att prata om känslor?
448. Är du fascinerad av långsamt flytande vatten?
449. Är du instinktivt rädd för översvämningar och/eller snabbt rinnande forsar?
450. Mår du illa av att höra eller se tortyr eller andra grymheter mot främlingar?
451. Är din andratå längre än din stortå?
452. Undersöker du håret på de som du gillar mycket?
453. Slickar du på de som du gillar mycket?
454. Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis?
455. Har du häftigt humör?
456. Gillar neandertalsansikten
457. Röd hårfärg
460. Har du starka nypor?
461. Sitter dina öron lägre än normalt?
462. Sticker dina öron ut?
463. Har du svårt för att cykla?
464. Är du okänslig för smärta eller till och med tycker om viss sorts smärta?
465. Rullar du med ögonen när du blir frustrerad?
466. Tränar du scenarier inuti ditt huvud?
467. Är du höjdrädd?
468. Gräver du hål i marken?
469. Tycker du om lever?
470. Tycker du om fisk?
471. Tycker du om att resa?
472. Kan du känna empati för människor när du förstår hur de känner sig?
473. Är det svårare för dig än för andra att komma över en misslyckad relation
474. Vägrar du ge upp en relation eller potentiell relation som andra inte skulle bry sig om
475. Blir du tårögd när du blir upprymd
476. Har du bra intuition för hur saker fungerar?
477. Har du övernaturliga förmågor?
478. Tycker du om tungkyssar?
479. Gillar du att gosa länge med vissa du känner väl?
480. Brukar du ha diarre?
481. Igöngsatt födelse?
482. För tidigt född?
483. Privat religion
484. Närsynt
485. Visuell inlärning
487. Är det svårt att veta hur du ska bete dig i olika situationer?
488. Brukar du säga eller göra saker som anses socialt opassande?
489. Har du haft svårigheter att passa in i traditionella könsroller, kanske haft intressen och uppförande som är otypiska för ditt kön?
490. Är din image och sociala identitet viktig för dig?
491. Har du lätt att komma ihåg vad folk heter när du möter nya människor?
492. Om du blev ombedd att beskriva dig själv, skulle du då göra det på objektivt sätt, som om du beskrev någon annan?
493. Brukar du vara mer rak och rättfram i din kommunikation än andra?
494. Har du problem med ögonkontakt (t ex att du föredrar att undvika det eller stirrar 'för mycket')?
495. Har du lätt att beskriva dina känslor?
496. Var du "lillgammal" som barn?
497. Brukade dina lekar mer bestå i att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än i sociala lekar med andra barn?
498. Är du en nattmänniska, som piggast efter midnatt?
499. Har du blivit kallad 'besserwisser' för att du känner dig manad att korrigera andra med korrekta fakta?
500. Innan du gör något eller åker någonstans, behöver du ha en inre bild av platsen eller mentalt öva på tänkbara scenarier för att förbereda dig?
501. Brukar du eller har du brukat ägna dig åt självskadande beteende?
502. Har du extra känslig hörsel?
503. Är dina ögon extra känsliga för starkt ljus och bländning?
504. Har du dåligt mörkerseende?
505. Har du välutvecklat färgseende?
506. Är du känslig för väderomslag?
507. Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det?
508. Har du dåligt balanssinne, t ex svårt att cykla, åka skridskor, stå på ett ben?
509. Har du dålig koll på eller kontroll över kroppen och tendens att ramla, snubbla eller springa in i saker?
510. Har du svårt att imitera och tajma andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp?
511. Har du problem med med bollsporter?
512. Har du svårt med aktiviteter där man använder båda händerna samtidigt, t ex äta med kniv & gaffel, sticka, skriva maskin eller spela ett instrument?
513. Har du svårigheter med aktiviteter som kräver finmotorisk precision, t ex att sy, knyta skosnören, knäppa knappar och hantera små föremål?
514. Har du svårt att avgöra hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna?
515. Har du svårt att koncenterera dig på eller lära dig saker du inte är intresserad av?
516. Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar?
517. Brukar du vara hyperaktiv och rastlös?
518. Brukar du vara otålig och/eller impulsiv?
519. Är du mentalt hyperaktiv?
520. Har du svårt att hålla ordning omkring dig?
521. Gillar du att mysa ihop med personer du tycker om?
522. Har du lätt att förstå och känna sympati även för dem som fungerar väldigt annorlunda än du själv?
523. Händer det att du är orädd i situationer som faktiskt kan vara farliga?
524. Ogillar du att ta i hand pga att du inte gillar känslan av hudkontakt med andra?
525. Ogillar du att ta i hand pga bacillskräck?
526. Ogillar du att ta i hand för att handslag känns onaturligt?
527. Ogillar du att ta i hand av annan orsak?
528. Brukar du göra något av följande när du tänker, är rastlös eller uttråkad: vanka; vippa foten eller benet; trumma med fingrarna, en penna eller annat objekt; kludda; klicka penna, pilla eller tugga på något?
529. Brukar du göra något av följande när du är glad: sjunga, nynna eller vissla för dig själv?
530. Brukar du göra något av följande när du är orolig: vrida dina händer eller fingar; gnugga händer, överarmar eller lår; bita dig i läppen, kinden eller tungan?
531. Brukar du göra något av följande när du är uttråkad: knäcka leder; pila på huden; dra hudflagor; plocka sårskorpor; peta näsan; dra ut hårstrån; bita på naglarna eller fingertopparna; dra i nagelbanden?
532. Brukar du göra något av följande för att lugna ner dig när du blivit upphetsad, stressad eller överstimulerad: gunga med överkroppen, flaxa med händerna, slå på öronen, pressa händerna mot ögonen?
533. Brukar du göra något av följande för att det är roligt: snurra runt, runt; gå på tå; titta på ett snurrande, blinkande eller glittrande föremål?
534. Klappar du med händerna när du är upprymd?
535. Brukar du gnissla tänder (t ex när du är stressad)?
536. Knyter du nävarna när du är arg?
537. Suger du på tummen när du behöver tröst?
538. Brukar du vippa handen lite för att indikera "sådär"?
539. Gillar du att ligga på marken och studera himlen?
540. Född på hösten
541. Är du bra att smyga på människor eller djur?
542. Har du haft svårare än andra att få vänner?
543. Är det eller har det varit svårare för dig än för andra att hitta en partner?
544. Har du haft en tendens att helst umgås med människor som är antingen äldre eller yngre än du själv?
545. Är du bra på att arbeta i grupp?
546. Har du en monoton röst?
547. Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt?
548. Brukar du upprepa de sista orden som någon annan just sagt (ekolali)?
549. I samtal, brukar du behöva extra tid att noggant tänka ut vad du ska säga, så att det kan uppstå en paus innan du svarar?
550. Har du eller har du haft svårt att förstå talesätt, idiom, allegorier och en tendens att tolka saker bokstavligt?
551. Brukar du säga saker som anses socialt opassande?
552. Föredrar du att undvika ögonkontakt?
553. Brukar du flacka med blicken när du talar med folk?
554. Tycker andra ibland att du ler när du inte borde?
555. Är det lätt för dig att använda ett artigt eller 'passande' ansiktsuttryck, även om det inte motsvarar vad du egentligen känner?
556. Skulle du hellre använda en artig vit lögn än en potentiellt smärtsam men informativ sanning?
557. Blir du lätt störd av ljud från andra?
558. Upplever du att ljudet från en motorcykel, helikopter eller traktor gör ont?
559. Är du petig med vad du äter?
560. Är du extra känslig för fysisk smärta?
561. Är du ganska okänslig för fysisk smärta?
562. Är du känslig för värme?
563. Är du känsig för kyla?
564. Är du känslig för när det blåser?
565. Är du känslig för omslag i luftryck och luftfuktighet?
566. Brukar du klicka på eller vippa med en penna?
567. Brukar du vippa på benet eller foten?
568. Brukar du tugga eller suga på en penna, tandpetare el dyl?
569. Brukar du klottra i ditt anteckningsblock (t ex under ett föredrag eller medan du pratar i telefon)?
570. Brukar du fingra på saker?
571. Brukar du dra i/knäcka leder?
572. Brukar du vanka av och an (t ex när du tänker eller är orolig)?
573. Brukar du gnissla tänder?
574. Brukar du bita dig i läppen, kinden eller tungan (t ex när du tänker, när du är orolig eller nervös)?
575. Brukar du gnugga händer, eller vrida händerna eller fingrarna om varandra?
576. Brukar du snurra på en hårslinga?
577. Brukar du bita på naglarna, nagelbanden eller fingertopparna (t ex när du är uttråkad, orolig eller nervös)?
578. Brukar du sticka in naglarna under andra handens naglar?
579. Brukar du peta näsan?
580. Gillar du att snurra runt, runt?
581. Gillar du att gå på tå?
582. Gillar du att titta på något som snurrar eller blinkar?
583. Gillar du att titta på något som skimrar eller glittrar?
584. Gillar du att titta på eller leka med vatten?
585. Gillar du att på nära håll lukta på andra människor eller saker?
586. Gillar du att bita folk - om du får?
587. Brukar du bita dig själv? (t ex när du är upprörd)?
588. Brukar du vifta med händerna (t ex när du är upprymd eller upprörd)?
589. Brukar du trumma på öronen eller trycka på ögonen (t ex när du tänker, när du är stressad eller upprörd)?
590. Brukar du gunga fram-&-tillbaka eller i sidled (t ex för att lunga ner dig, när du är upprymd eller övertimulerad)?
591. Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan?
592. Gillar du att samla?
593. Är du bra på att sortera, organisera och skapa ordning?
594. Gillar du att göra listor, diagram o dyl för att det är kul?
595. Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt?
596. Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats?
597. Föredrar du att ha samma kläder varje dag, många dar i rad?
598. Föredrar du att äta samma mat varje dag, långa perioder i taget?
599. Har du svårt att låta bli att korrigera andra med korrekta fakta, siffror, stavning, grammatik etc, när de missar något?
600. Har du svårt att låta bli att pilla bort sårskorpor eller dra i flagande hud?
601. Känner du dig stressad i nya okända situationer?
602. Blir du stressad av att gå till ett nytt ställe för första gången?
603. Har du bra minne för datum och/eller siffror?
604. Är du bra på matte?
605. Är du en datornörd?
606. Brukar du göra allt som är värt att göras, mer perfekt än vad som egentligen behövs?
607. Försöker du alltid vara punktlig?
608. Lämnar du alltid tillbaka böcker, saker och pengar du lånat och förväntar dig att andra gör detsamma?
609. Har du udda tänder; t ex tänder som sitter snett, klättrar på varandra; är större än vanligt; mellanrum mellan tänderna; underbett, som visar extra mycket tandkött?
610. Har du otypisk eller oregelbunden sömnrytm (d v s som avviker från 24-timmarscykeln)?
611. Har du svårt att göra flera saker samtidigt?
612. Brukar du skjuta upp saker in i det längsta?
613. Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda?
614. Är du eller har du varit hyperaktiv
615. Brukar du vara rastlös?
616. Blir du lätt distraherad?
617. Blir du lätt uttråkad?
618. Har du tics?
619. Har du sväljsvårigheter?
620. Har du problem med luftrören?
621. Brukar du hosta fast du inte är förkyld?
622. Brukar du ständigt harkla dig?
623. Brukar du få depressioner?
624. Brukar du trumma med fingrarna eller fingra på något (t ex när du är uttråkad, rastlös eller koncenterar dig)?
625. Gillar du att snurra runt runt och/eller att gå på tå?
626. Brukar du upprepade gånger banka huvudet i nånting (t ex när du blir frustrerad eller upprörd)?
627. Brukar du göra snusningar, harklingar eller hostningar utan att det beror på allergi, förkylning eller bronkit?
628. Brukar du ha upprepade blinkningar eller ryckningar i ögon eller ansikte?
629. Är du fascinerad av vatten?
630. Har du eller har du haft en tendens att vara hyperaktiv och/eller rastlös?
631. Är det mer naturligt för dig att tänka i bilder än i ord?
632. Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med varmt väder?
633. Brukar du påverkas negativt av hög luftfuktighet i kombination med kallt väder?
634. Är du känslig för torr luft?
635. Brukar du må bra när det är dis eller dimma?
636. Brukar du känna av skillnader i lufttryck (när det växlar från högtryck till lågtryck och vice versa)?
637. Gillar du att gräva?
638. Brukar du gilla att bara slappa och göra ingenting medan du tänker på intressanta saker?
639. Gillar du Science Fiction?
640. AQ - I prefer to do things with others rather than on my own.
641. AQ - I prefer to do things the same way over and over again.
642. AQ - If I try to imagine something, I find it very easy to create a picture in my mind.
643. AQ - I frequently get so strongly absorbed in one thing that I lose sight of other things.
644. AQ - I often notice small sounds when others do not.
645. AQ - I usually notice car number plates or similar strings of information.
646. AQ - Other people frequently tell me that what I've said is impolite, even though I think it is polite.
647. AQ - When I'm reading a story, I can easily imagine what the characters might look like.
648. AQ - I am fascinated by dates.
649. AQ - In a social group, I can easily keep track of several different people's conversations.
650. AQ - I find social situations easy.
651. AQ - I tend to notice details that others do not.
652. AQ - I would rather go to a library than to a party.
653. AQ - I find making up stories easy.
654. AQ - I find myself drawn more strongly to people than to things.
655. AQ - I tend to have very strong interests, which I get upset about if I can't pursue.
656. AQ - I enjoy social chitchat.
657. AQ - When I talk, it isn't always easy for others to get a word in edgewise.
658. AQ - I am fascinated by numbers.
659. AQ - When I'm reading a story, I find it difficult to work out the characters' intentions.
660. AQ - I don't particularly enjoy reading fiction.
661. AQ - I find it hard to make new friends.
662. AQ - I notice patterns in things all the time.
663. AQ - I would rather go to the theater than to a museum.
664. AQ - It does not upset me if my daily routine is disturbed.
665. AQ - I frequently find that I don't know how to keep a conversation going.
666. AQ - I find it easy to 'read between the lines' when someone is talking to me.
667. AQ - I usually concentrate more on the whole picture, rather than on the small details.
668. AQ - I am not very good at remembering phone numbers.
669. AQ - I don't usually notice small changes in a situation or a person's appearance.
670. AQ - I know how to tell if someone listening to me is getting bored.
671. AQ - I find it easy to do more than one thing at once.
672. AQ - When I talk on the phone, I'm not sure when it's my turn to speak.
673. AQ - I enjoy doing things spontaneously.
674. AQ - I am often the last to understand the point of a joke.
675. AQ - I find it easy to work out what someone is thinking or feeling just by looking at their face.
676. AQ - If there is an interruption, I can switch back to what I was doing very quickly.
677. AQ - I am good at social chitchat.
678. AQ - People often tell me that I keep going on and on about the same thing.
679. AQ - When I was young, I used to enjoy playing games involving pretending with other children.
680. AQ - I like to collect information about categories of things (e.g., types of cars, birds, trains, plants).
681. AQ - I find it difficult to imagine what it would be like to be someone else.
682. AQ - I like to carefully plan any activities I participate in.
683. AQ - I enjoy social occasions.
684. AQ - I find it difficult to work out people's intentions.
685. AQ - New situations make me anxious.
686. AQ - I enjoy meeting new people.
687. AQ - I am a good diplomat.
688. AQ - I am not very good at remembering people's date of birth.
689. AQ - I find it very easy to play games with children that involve pretending.
690. Har du ett bra sinne för hur hårt man bör ta i när man gör saker med händerna?
691. Har du lätt för att imitera och tamja andras rörelser, t ex när du ska lära dig nya danssteg eller göra gymnastikpass i grupp?
692. Är det sällan du ramlar, snubblar eller springer in i saker?
693. Har du lätt för att bedöma avstånd, höjd, djup eller fart?
694. Brukade dina lekar mer bestå i sociala lekar med andra barn än att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker?
695. Ser du mönster i saker hela tiden?
696. Har du lätt för att få vänner?
697. Har du oftast inget emot oväntad beröring eller en oväntad kram?
698. Blir du upprymd av okända situationer?
699. Föredrar du att äta olika maträtter varje dag?
700. Föredrar du att byta kläder varje dag?
701. Föredrar du att umgås med jämnåriga?
702. Är du bra på kallprat?
703. Föredrar du att använda andras hjälp och expertis istället för att göra saker på egen hand?
704. Tycker du att det är lättare att kommunicera i verkliga livet än via dator?
705. Är du ofta medveten om/intresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?
706. Gillar du när folk kommer på besök oanmälda?
707. Känner du instinktivt på dig när det är din tur att tala när du pratar i telefon?
708. Passar du naturligt in i de förväntade könsrollerna?
709. Har du ovanliga ät- och/eller sovvanor?
710. Är det mer naturligt för dig att tänka i ord än i bilder?
711. Äter du nästan allt?
712. Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck?
713. Förstår sig folk på dig?
714. Är du bra på att tolka ansiktsuttryck?
715. Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner?
716. Är ditt sinne för humor ganska konventionellt?
717. Känner du intuitivt av andras gränser och privata sfär?
718. Är du ibland rädd i ofarliga situationer?
719. Tycker du det är lätt att göra mer än en sak i taget?
720. Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' i en konversation?
721. Har du lätt för att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?
722. Har du lätt för att acceptera kritik, korrektion och direktiv?
723. Har du ett bra sinne för hur mycket klockan är?
724. Har du lätt för att bedömma människors ålder?
725. Har du lätt för att känna igen ansikten?
726. Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer?
727. Är det naturligt för dig att vinka när du möter folk?
728. Pekar du insktinktivt på saker du finner intressanta?
729. Korsar du instinktivt dina armar när du är reserverad?
730. Uppfattar du en klapp på huvudet som nedlåtande?
731. Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar?
732. Ogillar du oväntad beröring eller kramar från främlingar?
733. Gillar du oväntad beröring eller kramar fr†n vänner?
734. Gillar du när oväntade saker händer i naturen?
735. Har du en bra tidsuppfattning?
736. Brukar du känna igen ansikten?
737. Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk?
738. Känns det naturligt för dig att säga 'tack' och 'förlåt'?
739. Har du en tendens att titta mycket på människor du gillar och lite eller inte alls på människor du ogillar?
740. Trivs du med att möta nya människor?
741. Tycker du det är lätt att 'läsa mellan raderna' när någon talar med dig?
742. Tycker du det är lätt att förstå vad någon tänker eller känner genom att bara titta på deras ansikte?
743. Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan?
744. Gillar du att köra bil eller att titta på motorsport?
745. Brukar du uttrycka känslor på sätt som förbryllar andra?
746. Rodnar du lätt?
747. Bedömning för Aspie kille #1
748. Bedömning för Aspie tjej #1
749. Bedömning för NT kille #1
750. Bedömning för NT tjej #1
751. Bedömning för Aspie kille #2
752. Bedömning för katt
753. Bedömning för fotbollsmatch
754. Bedömning för strömmande vatten
755. Bedömning för grotta
756. Bedömning för tropisk strand
757. Bedömning för NT kille #2
758. Bedömning för NT tjej #2
759. Bedömning för Aspie tjej #2
760. Bedömning för skandinavisk scen
761. Bedömning för tropisk scen
762. Tror du på Gud?
763. Går du till kyrkan eller religösa arrangemang?
764. Ber du till Gud?
765. Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord?
766. Blir du irriterad på ineffektivitet och har du lätt för att se hur saker kan göras på smidigare sätt?
767. Har du haft svårare än andra att behålla vänner?
768. Tycker du det är lätt att förstå om någon är intresserad av dig som möjlig partner?
769. Vet du instinktivt hur du ska uppföra dig om någon visar intresse för dig som möjlig partner?
770. Brukar du dra ut hårstrån?
771. Tror du på en högre makt från vilken du förväntar dig tjänster, speciellt om du ber och följer denna högre makts vilja, så som det står beskriviet i heliga skrifter?
772. Bedömning för NT tjej #3
773. Bedömning för Aspie tjej #3
774. Bedömning för kroppsbyggare
775. Bedömning för häst
776. Bedömning för get
777. Bedömning för tropisk scen #3
778. Bedömning för skandinavisk scen #3
779. Umgås du helst med personer ur din egen generation?
780. Har du varit kär i mer än en person åt gången?
781. Har du haft långvariga hämndbegär?
782. SPQ - Do you sometimes feel that things you see on the TV or read in the newspaper have a special meaning for you?
783. SPQ - I sometimes avoid going to places where there will be many people because I will get anxious.
784. SPQ - Have you had experiences with the supernatural?
785. SPQ - Have you often mistaken objects or shadows for people, or noises for voices?
786. SPQ - Other people see me as slightly eccentric (odd).
787. SPQ - I have little interest in getting to know other people.
788. SPQ - People sometimes find it hard to understand what I am saying.
789. SPQ - People sometimes find me aloof and distant.
790. SPQ - I am sure I am being talked about behind my back.
791. SPQ - I am aware that people notice me when I go out for a meal or to see a film.
792. SPQ - I get very nervous when I have to make polite conversation.
793. SPQ - Do you believe in telepathy (mind-reading)?
794. SPQ - Have you ever had the sense that some person or force is around you, even though you cannot see anyone?
795. SPQ - People sometimes comment on my unusual mannerisms and habits.
796. SPQ - I prefer to keep to myself.
797. SPQ - I sometimes jump quickly from one topic to another when speaking.
798. SPQ - I am poor at expressing my true feelings by the way I talk and look.
799. SPQ - Do you often feel that other people have got it in for you?
800. SPQ - Do some people drop hints about you or say things with a double meaning?
801. SPQ - Do you ever get nervous when someone is walking behind you?
802. SPQ - Are you sometimes sure that other people can tell what you are thinking?
803. SPQ - When you look at a person, or yourself in a mirror, have you ever seen the face change right before your eyes?
804. SPQ - Sometimes other people think that I am a little strange.
805. SPQ - I am mostly quiet when with other people.
806. SPQ - I sometimes forget what I am trying to say.
807. SPQ - I rarely laugh and smile.
808. SPQ - Do you sometimes get concerned that friends or co-workers are not really loyal or trustworthy?
809. SPQ - Have you ever noticed a common event or object that seemed to be a special sign for you?
810. SPQ - I get anxious when meeting people for the first time.
811. SPQ - Do you believe in clairvoyancy (psychic forces, fortune telling)?
812. SPQ - I often hear a voice speaking my thoughts aloud.
813. SPQ - Some people think that I am a very bizarre person.
814. SPQ - I find it hard to be emotionally close to other people.
815. SPQ - I often ramble on too much when speaking.
816. SPQ - My "non-verbal" communication (smiling and nodding during a Y N conversation) is poor.
817. SPQ - I feel I have to be on my guard even with friends.
818. SPQ - Do you sometimes see special meanings in advertisements, shop windows, or in the way things are arranged around you?
819. SPQ - Do you often feel nervous when you are in a group of unfamiliar people?
821. SPQ - Have you ever seen things invisible to other people?
822. SPQ - Do you feel that there is no-one you are really close to outside of your immediate family, or people you can confide in or talk to about personal problems?
823. SPQ - Some people find me a bit vague and elusive during a conversation.
824. SPQ - I am poor at returning social courtesies and gestures.
825. SPQ - Do you often pick up hidden threats or put-downs from what people say or do?
826. SPQ - When shopping do you get the feeling that other people are taking notice of you?
827. SPQ - I feel very uncomfortable in social situations involving unfamiliar people.
828. SPQ - Have you had experiences with astrology, seeing the future, UFOs, ESP or a sixth sense?
829. SPQ - Do everyday things seem unusually large or small?
830. SPQ - Writing letters to friends is more trouble than it is worth.
831. SPQ - I sometimes use words in unusual ways.
832. SPQ - I tend to avoid eye contact when conversing with others.
833. SPQ - Have you found that it is best not to let other people know too much about you?
834. SPQ - When you see people talking to each other, do you often wonder if they are talking about you?
835. SPQ - I would feel very anxious if I had to give a speech in front of a large group of people.
836. SPQ - Have you ever felt that you are communicating with another person telepathically (by mind-reading)?
837. SPQ - Does your sense of smell sometimes become unusually strong?
838. SPQ - I tend to keep in the background on social occasions.
839. SPQ - Do you tend to wander off the topic when having a conversation.
840. SPQ - I often feel that others have it in for me.
841. SPQ - Do you sometimes feel that other people are watching you?
842. SPQ - Do you ever suddenly feel distracted by distant sounds that you are not normally aware of?
843. SPQ - I attach little importance to having close friends.
844. SPQ - Do you sometimes feel that people are talking about you?
845. SPQ - Are your thoughts sometimes so strong that you can almost hear them?
846. SPQ - Do you often have to keep an eye out to stop people from taking advantage of you?
847. SPQ - Do you feel that you are unable to get "close" to people?
848. SPQ - I am an odd, unusual person.
849. SPQ - I do not have an expressive and lively way of speaking.
850. SPQ - I find it hard to communicate clearly what I want to say to people.
851. SPQ - I have some eccentric (odd) habits.
852. SPQ - I feel very uneasy talking to people I do not know well.
853. SPQ - People occasionally comment that my conversation is confusing.
854. SPQ - I tend to keep my feelings to myself.
855. SPQ - People sometimes stare at me because of my odd appearance.
856. Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter?
857. Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor?
858. Tycker folk att du är reserverad och distanserad?
859. Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor?
860. Föredrar du att vara för dig själv?
861. Tycker folk att du är excentrisk?
862. Blir du plötsligt distraherad av avlägsna ljud?
863. Misstar du saker eller skuggor för människor?
864. Misstar du ljud för röster?
865. Är dina tankar så starka att du (nästan) kan höra dem?
866. Tycker du att folk bevakar dig?
867. Undrar du om folk pratar om dig bakom din rygg?
868. Ser du en speciell mening i hur saker är arrangerade omkring dig?
869. Hör du en röst som högt talar ut dina tankar?
870. Ser du saker som andra inte ser?
871. Ogillar du när folk stampar med foten i golvet?
872. När du läser siffror eller enstaka bokstäver får du då associationer med speciella färger eller ljud?
873. LSAS - Fear - Using a telephone in public
874. LSAS - Avoid - Using a telephone in public
875. LSAS - Fear - Participating in a small group activity
876. LSAS - Avoid - Participating in a small group activity
877. LSAS - Fear - Eating in public
878. LSAS - Avoid - Eating in public
879. LSAS - Fear - Drinking with others
880. LSAS - Avoid - Drinking with others
881. LSAS - Fear - Talking to someone in authority
882. LSAS - Avoid - Talking to someone in authority
883. LSAS - Fear - Acting, performing, or speaking in front of an audience
884. LSAS - Avoid - Acting, performing, or speaking in front of an audience
885. LSAS - Fear - Going to a party
886. LSAS - Avoid - Going to a party
887. LSAS - Fear - Working while being observed
888. LSAS - Avoid - Working while being observed
889. LSAS - Fear - Writing while being observed
890. LSAS - Avoid - Writing while being observed
891. LSAS - Fear - Calling someone you don't know very well
892. LSAS - Avoid - Calling someone you don't know very well
893. LSAS - Fear - Talking face to face with someone you don't know very well
894. LSAS - Avoid - Talking face to face with someone you don't know very well
895. LSAS - Fear - Meeting strangers
896. LSAS - Avoid - Meeting strangers
897. LSAS - Fear - Urinating in a public bathroom
898. LSAS - Avoid - Urinating in a public bathroom
899. LSAS - Fear - Entering a room when others are already seated
900. LSAS - Avoid - Entering a room when others are already seated
901. LSAS - Fear - Being the center of attention
902. LSAS - Avoid - Being the center of attention
903. LSAS - Fear - Speaking up at a meeting
904. LSAS - Avoid - Speaking up at a meeting
905. LSAS - Fear - Taking a test of your ability, skill, or knowledge
906. LSAS - Avoid - Taking a test of your ability, skill, or knowledge
907. LSAS - Fear - Expressing disagreement or disapproval to someone you don't know very well
908. LSAS - Avoid - Expressing disagreement or disapproval to someone you don't know very well
909. LSAS - Fear - Looking someone who you don't know very well straight in the eyes
910. LSAS - Avoid - Looking someone who you don't know very well straight in the eyes
911. LSAS - Fear - Giving a prepared oral talk to a group
912. LSAS - Avoid - Giving a prepared oral talk to a group
913. LSAS - Fear - Trying to make someone's acquaintance for the purpose of a romantic/sexual relationship
914. LSAS - Avoid - Trying to make someone's acquaintance for the purpose of a romantic/sexual relationship
915. LSAS - Fear - Returning goods to a store for a refund
916. LSAS - Avoid - Returning goods to a store for a refund
917. LSAS - Fear - Giving a party
918. LSAS - Avoid - Giving a party
919. LSAS - Fear - Resisting a high pressure sales person
920. LSAS - Avoid - Resisting a high pressure sales person
921. Undviker du att gå på fester?
922. Ogillar du att andra tittar på när du arbetar?
923. Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl?
924. Gillar du att vandra omkring i skogen för dig själv?
925. Har du varit fascinerad av att tillverka fällor?
926. Gillar du att härma djurläten?
927. Gillar du att smyga omkring i skogen?
928. Gillar du att titta på rodeo?
929. Adopterad
930. Nöjd med min barndom
931. Biologiska föräldrars inkomst
932. Egen inkomst
933. Är du bra på att bedöma avstånd?
934. Är du bra på att bedöma hastighet?
935. Är du bra på att bedöma acceleration?
936. Kan du lätt se små skillnader mellan bilder?
937. Är du bra på att förutsäga rörelse?
938. Är du missnöjd med hur någon kroppsdel ser ut hos dig?
939. Gillar du att jaga människor eller djur?
940. Är du bra på att hålla reda på var folk är (t.ex. i bollsporter)?
941. Har du bra precision när du kastar saker som t.ex. pilar?
942. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you felt so good or so hyper that other people thought you were not your normal self or you were so hyper that you got into trouble?
943. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were so irritable that you shouted at people or started fights or arguments?
944. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you felt much more self-confident than usual?
945. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you got much less sleep than usual and found you didn't really miss it?
946. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more talkative or spoke faster than usual?
947. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) thoughts raced through your head or you couldn't slow you mind down?
948. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were so easily distracted by things around you that you had trouble concentrating or staying on track?
949. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you had much more energy than usual?
950. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more active or did many more things than usual?
951. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more social or outgoing than usual; for example, you telephoned friends in the middle of the night?
952. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more interested in sex than usual?
953. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you did things that were unusual for you or that other people might have thought were excessive, foolish, or risky?
954. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) spending money got you or your family into trouble?
955. MDQ - If you checked YES to more than one of the above, have several of these ever happened during the same period of time?
956. MDQ - How much of a problem did any of these cause you -- like being unable to work/; having family, money, or legal troubles; getting into arguments or fights?
957. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du gjorde saker som var ovanliga för dig?
958. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var så irritabel att du skrek åt folk eller startade bråk?
959. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och då du var mer pratsam än vanligt?
960. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och att du gjorde av med så mycket pengar att du eller din familj hamnade i knipa?
961. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och att du var mycket mer social och utåtriktad än normalt?
962. Har du mindre kroppshår än andra av samma kön som dig själv?
963. ADD - History of ADD symptoms in childhood, such as distractibility, short attention span, impulsivity or restlessness. ADD doesn't start at age 30.
964. ADD - History of not living up to potential in school or work (report cards with comments such as 'not living up to potential')
965. ADD - History of frequent behavior problems in school (mostly for males)
966. ADD - History of bed wetting past age 5
967. ADD - Family history of ADD, learning problems, mood disorders or substance abuse problems
968. ADD - Short attention span, unless very interested in something
969. ADD - Easily distracted, tendency to drift away (although at times can be hyper focused)
970. ADD - Lacks attention to detail, due to distractibility
971. ADD - Trouble listening carefully to directions
972. ADD - Frequently misplaces things
973. ADD - Skips around while reading, or goes to the end first, trouble staying on track
974. ADD - Difficulty learning new games, because it is hard to stay on track during directions
975. ADD - Easily distracted during sex, causing frequent breaks or turn-offs during lovemaking
976. ADD - Poor listening skills
977. ADD - Tendency to be easily bored (tunes out)
978. ADD - Restlessness, constant motion, legs moving, fidgetiness
979. ADD - Has to be moving in order to think
980. ADD - Trouble sitting still, such as trouble sitting in one place for too long, sitting at a desk job for long periods, sitting through a movie
981. ADD - An internal sense of anxiety or nervousness
982. ADD - Impulsive, in words and/or actions (spending)
983. ADD - Say just what comes to mind without considering its impact (tactless)
984. ADD - Trouble going through established channels, trouble following proper procedure, an attitude of 'read the directions when all else fails'
985. ADD - Impatient, low frustration tolerance
986. ADD - A prisoner of the moment
987. ADD - Frequent traffic violations
988. ADD - Frequent, impulsive job changes
989. ADD - Tendency to embarrass others
990. ADD - Lying or stealing on impulse
991. ADD - Poor organization and planning, trouble maintaining an organized work/living area
992. ADD - Chronically late or chronically in a hurry
993. ADD - Often have piles of stuff
994. ADD - Easily overwhelmed by tasks of daily living
995. ADD - Poor financial management (late bills, check book a mess, spending unnecessary money on late fees)
996. ADD - Some adults with ADD are very successful, but often only if they are surrounded with people who organize them.
997. ADD - Chronic procrastination or trouble getting started
998. ADD - Starting projects but not finishing them, poor follow through
999. ADD - Enthusiastic beginnings but poor endings
1000. ADD - Spends excessive time at work because of inefficiencies
1001. ADD - Inconsistent work performance
1002. ADD - Chronic sense of underachievement, feeling you should be much further along in your life than you are
1003. ADD - Chronic problems with self-esteem
1004. ADD - Sense of impending doom
1005. ADD - Mood swings
1006. ADD - Negativity
1007. ADD - Frequent feeling of demoralization or that things won't work out for you
1008. ADD - Trouble sustaining friendships or intimate relationships, promiscuity
1009. ADD - Trouble with intimacy
1010. ADD - Tendency to be immature
1011. ADD - Self-centered; immature interests
1012. ADD - Failure to see others' needs or activities as important
1013. ADD - Lack of talking in a relationship
1014. ADD - Verbally abusive to others
1015. ADD - Proneness to hysterical outburst
1016. ADD - Avoids group activities
1017. ADD - Trouble with authority
1018. ADD - Quick responses to slights that are real or imagined
1019. ADD - Rage outbursts, short fuse
1020. ADD - Frequent search for high stimulation (bungee jumping, gambling, race track, high stress jobs, ER doctors, doing many things at once, etc.)
1021. ADD - Tendency to seek conflict, be argumentative or to start disagreements for the fun of it
1022. ADD - Tendency to worry needlessly and endlessly
1023. ADD - Tendency toward addictions (food, alcohol, drugs, work)
1024. ADD - Switches around numbers, letters or words
1025. ADD - Turn words around in conversations
1026. ADD - Poor writing skills (hard to get information from brain to pen)
1027. ADD - Poor handwriting, often prints
1028. ADD - Coordination difficulties
1029. ADD - Performance becomes worse under pressure'
1030. ADD - Test anxiety, or during tests your mind tends to go blank
1031. ADD - The harder you try, the worse it gets
1032. ADD - Work or schoolwork deteriorates under pressure
1033. ADD - Tendency to turn off or become stuck when asked questions in social situation
1034. ADD - Falls asleep or becomes tired while reading
1035. ADD - Difficulties falling asleep, may be due to too many thoughts at night
1036. ADD - Difficulty coming awake (may need coffee or other stimulant or activity before feeling fully awake)
1037. ADD - Periods of low energy, especially early in the morning and in the afternoon
1038. ADD - Frequently feeling tired
1039. ADD - Startles easily
1040. ADD - Sensitive to touch, clothes, noise and light
1041. Placerar du ofta saker på fel ställe?
1042. Vänder du på ord i konversationer?
1043. Har du en tendens att stänga av när du får frågor i sociala situationer?
1044. Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer?
1045. Är du självcentrerad?
1046. Har du omogna intressen?
1047. Har du problem med auktoriteter?
1048. Har du bra självförtroende?
1049. Reagerar du snabbt på förolämpningar?
1050. Tycker du det är naturligt att gå genom etablerade kanaler?
1051. Följer du förväntade procedurer?
1052. Föredrar du att läsa instruktioner enbart när allt annat har misslyckats?
1053. Har du problem att starta och / eller slutföra projekt?
1054. Är du dålig på att organisera ditt arbete och / eller liv?
1055. Tycker du om att organisera ditt arbete och / eller liv?
1056. DYSLEXIA - Do you find difficulty in telling left from right?
1057. DYSLEXIA - Is map reading or finding your way to a strange place confusing?
1058. DYSLEXIA - Do you dislike reading aloud?
1059. DYSLEXIA - Do you take longer than you should to read a page of a book?
1060. DYSLEXIA - Do you find it difficult to remember the sense of what you have read?
1061. DYSLEXIA - Do you dislike reading long books?
1062. DYSLEXIA - Is your spelling poor?
1063. DYSLEXIA - Is your writing difficult to read?
1064. DYSLEXIA - Do you get confused if you have to speak in public?
1065. DYSLEXIA - Do you find it difficult to take messages on the telephone and pass them on correctly?
1066. DYSLEXIA - When you have to say a long word, do you sometimes find it difficult to get all the sounds in the right order?
1068. DYSLEXIA - When using the telephone, do you tend to get the numbers mixed up when you dial?
1069. DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year forwards in a fluent manner?
1070. DYSLEXIA - Do you find it difficult to say the months of the year backwards?
1071. DYSLEXIA - Do you mix up dates and times and miss appointments?
1072. DYSLEXIA - When writing cheques, do you frequently find yourself making mistakes?
1073. DYSLEXIA - Do you find forms difficult and confusing?
1074. DYSLEXIA - Do you mix up bus numbers like 95 and 59?
1075. DYSLEXIA - When you were at school, did you find it hard to learn your multiplication tables?

Aspie talang / Aspie talang problem

643. AQ - I frequently get so strongly absorbed in one thing that I lose sight of other things.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


655. AQ - I tend to have very strong interests, which I get upset about if I can't pursue.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


26. Brukar du bli så absorberad av dina specialintressen att du glömmer/struntar i allting annat?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


662. AQ - I notice patterns in things all the time.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


151. Är ditt sinne för humor annorlunda än andras eller ansett som udda?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


269. Har du känt dig annorlunda större delen av ditt liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


680. AQ - I like to collect information about categories of things (e.g., types of cars, birds, trains, plants).

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


20. Brukar du fördjupa dig i ett ämne i taget och bli expert det?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


85. Brukar du gärna prata om dina specialintressen oavsett om någon verkar intresserad eller inte?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


100. Har du värderingar som antingen är väldigt gammaldags eller långt före sin tid?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


23. Tycker du själv eller din omgivning att du löser problem på okonventionella sätt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


861. Tycker folk att du är excentrisk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


497. Brukade dina lekar mer bestå i att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker än i sociala lekar med andra barn?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


140. Är din fantasi ovanlig med unika idéer som andra inte har?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


645. AQ - I usually notice car number plates or similar strings of information.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


519. Är du mentalt hyperaktiv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


5. Brukar du lägga märke till och intressera dig för detaljer som andra inte verkar se eller bry sig om?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


499. Har du blivit kallad 'besserwisser' för att du känner dig manad att korrigera andra med korrekta fakta?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


870. Ser du saker som andra inte ser?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


493. Brukar du vara mer rak och rättfram i din kommunikation än andra?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


695. Ser du mönster i saker hela tiden?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


651. AQ - I tend to notice details that others do not.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


99. Har du hög moral och en tendens att hålla fast vid/stå upp för dina ideal?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


238. Har du en speciell talang som du har jobbat på?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


599. Har du svårt att låta bli att korrigera andra med korrekta fakta, siffror, stavning, grammatik etc, när de missar något?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


21. Gillar du att skaffa information om en viss kategori av saker (t ex fåglar, bilar etc.)?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


658. AQ - I am fascinated by numbers.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


8. Är du fascinerad av datum och/eller siffror?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


606. Brukar du göra allt som är värt att göras, mer perfekt än vad som egentligen behövs?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


648. AQ - I am fascinated by dates.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


164. Tycker du att det ofta finns skäl att ifrågasätta auktoriteter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


189. Anser du dig själv vara en väldigt logisk person?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


19. Är du ovanligt begåvad inom ett eller flera områden?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


301. Jobbar du ofta över lunch och/eller raster för att rätta till misstag och/eller bli klar i tid?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


300. Tar du på dig för mycket för att det är enklare att göra saker själv än att förklara för andra hur man gör?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1. Är du en väldigt logisk person som blir förvånad när andra inte är det?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


12. Har du utmärkt långtidsminne när det gäller de ämnen du är intresserad av?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


141. Tycker du om att lista ut hur saker fungerar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


24. Har du förmåga till ihärdighet och uthållighet när det gäller något som intresserar dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


496. Var du "lillgammal" som barn?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


605. Är du en datornörd?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


766. Blir du irriterad på ineffektivitet och har du lätt för att se hur saker kan göras på smidigare sätt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


251. Tycker du det finns ett värde i att äga en sak av varje sort?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


337. Ifrågasätter du ofta auktoriteter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


336. Är du envis med en stark egen vilja?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


13. Har du utmärkt vokabulär och intresse för språk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


122. Är du ibland väldigt lugn i situationer som andra blir stressade av?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


663. AQ - I would rather go to the theater than to a museum.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


52. Är du musikaliskt begåvad, t ex i form av att ha perfekt gehör, kunna spela ett eller flera instrument el. dyl?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


603. Har du bra minne för datum och/eller siffror?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


293. Kan du komma ihåg en diskussion ordagrant dagar eller veckor efter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


273. Tycker du om att sticka ut och att inte följa modet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


604. Är du bra på matte?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


688. AQ - I am not very good at remembering people's date of birth.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


668. AQ - I am not very good at remembering phone numbers.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


292. Föredrar du felsökning framför att läsa en manual när tekniska problem uppstår?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


264. Ser du socialt avvisande som ett sätt att växa som människa?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorNT talang problem / NT talang

3. Blir du förvirrad av verbala instruktioner - särskilt flera på en gång?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


303. Blir du lätt distraherad eller överväldigad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


6. Händer det att du fastnar så för vissa detaljer att du missar eller struntar i helhetsbilden?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


27. Har du svårt att göra flera saker samtidigt, snabbt skifta fokus från en sak till en annan och därför behov av att få göra klart det du håller på med innan du kan ta itu med något annat?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


611. Har du svårt att göra flera saker samtidigt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


129. Har du svårt att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


4. Har du behov av att SE, ta i, eller själv bearbeta saker för att riktigt minnas dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


676. AQ - If there is an interruption, I can switch back to what I was doing very quickly.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


397. Har du behov av att göra saker själv för att riktigt minnas dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


7. Har du svårt att generalisera?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


743. Om du blir avbruten, kan du snabbt återgå till vad du gjorde innan?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


671. AQ - I find it easy to do more than one thing at once.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


240. Är det svårt för dig att lära dig sånt som du inte är intresserad av?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


715. Kommer du lätt ihåg verbala instruktioner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


667. AQ - I usually concentrate more on the whole picture, rather than on the small details.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


319. Har du svårt att göra anteckningar under föreläsningar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


726. Kan du lätt hålla koll på flera olika människors konversationer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


118. Tycker du det är svårt att läsa skrivet material om det inte antingen är väldigt intressant eller lättläst?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


9. Är det lättare och mer intressant för dig att fokusera på den yttre formen (t ex typsnittet och layouten i en text) än på själva innehållet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


649. AQ - In a social group, I can easily keep track of several different people's conversations.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


165. Tycker du det är enkelt att organisera ditt dagliga liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


806. SPQ - I sometimes forget what I am trying to say.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


719. Tycker du det är lätt att göra mer än en sak i taget?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1041. Placerar du ofta saker på fel ställe?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


11. Har du lättare för konkreta saker än abstrakta begrepp?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


163. Tappar du ofta bort saker?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


721. Har du lätt för att sammanfatta och redogöra för t ex konversationer, händelser eller något du läst?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


388. Är du mörkrädd?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


168. Har du svårt att hantera din ekonomi?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


387. Är du rädd för att bli instängd?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


386. Är du rädd för åska?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


317. Läser du sakta?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


322. Är läsning en börda?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


340. Behöver du lite instruktioner innan du löser problem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


485. Visuell inlärning

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


270. Känner du dig ofta överväldigad av att jobba ensam?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


323. Litar du på inspelningsapparater snarare än anteckningar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


373. Tänker du innan du agerar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


321. Tycker du om att läsa?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorAspie tvång / Aspie tvång problem

40. Blir det kaos inom dig om det händer något oväntat som förändrar din miljö, dina planer, rutiner eller som avbryter dig mitt i en för dig viktig aktivitet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


77. Brukar du bli mer upprörd över smärre saker (t ex att du tappat din favoritpenna) än över sånt som andra brukar bli upprörda av?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


25. Känns det livsviktigt att få vara ifred när du ägnar dig åt dina specialintressen?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


360. Blir det kaos inom dig om det händer något oväntat som förändrar din miljö, dina planer eller rutiner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


500. Innan du gör något eller åker någonstans, behöver du ha en inre bild av platsen eller mentalt öva på tänkbara scenarier för att förbereda dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


38. Har du starkt behov av att t ex sitta på din favoritplats, åka samma väg eller handla i samma affär varje gång?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


37. Föredrar du att använda samma kläder och/eller äta samma mat varje dag?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


249. Innan du gör något eller går någonstans, behöver du ha en inre bild av vad som kommer att hända så du kan förbereda dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


598. Föredrar du att äta samma mat varje dag, långa perioder i taget?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


361. Blir du frustrerad om en för dig viktig aktivitet blir avbruten?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


29. Innan du gör något nytt, känns det viktigt att ha en inre bild av den platsen, aktiviteten eller personen du ska träffa, så att du kan förbereda dig mentalt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


597. Föredrar du att ha samma kläder varje dag, många dar i rad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


596. Blir du frustrerad om du inte får sitta på din favoritplats?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


36. Har du vissa rutiner som du behöver följa?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


51. Har du tvångssyndrom (= tvångstankar eller oemotståndliga, upprepade, irrationella impulser att göra vissa saker)?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


120. Brukar du ofta fästa dig vid olika föremål?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


664. AQ - It does not upset me if my daily routine is disturbed.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


39. Är du exceptionellt fäst vid vissa favoritsaker?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


591. Behöver du göra klart det du håller på med innan du kan ägna din uppmärksamhet åt något annat/någon annan?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


641. AQ - I prefer to do things the same way over and over again.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


22. Älskar du att samla på, sortera & organisera saker och/eller göra listor och diagram?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


436. Har du behov av symmetri, ordning och/eller precision?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


592. Gillar du att samla?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


161. Tycker du om att samla på saker?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


35. Har du behov av gosefilt, kramdjur eller liknande?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


595. Blir du störd eller upprörd när andra kommer antingen för för sent eller för tidigt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


594. Gillar du att göra listor, diagram o dyl för att det är kul?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


613. Behöver du listor och scheman för att få saker gjorda?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


252. Behöver du ordning i ditt hem och på din arbetsplats?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


682. AQ - I like to carefully plan any activities I participate in.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


64. Har du behov av ordning och enkelhet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


10. Är du punktlig, noggrann och/eller perfektionistisk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


241. Föredrar du att få veta av andra hur saker fungerar snarare än att ta reda på det på ditt eget sätt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


202. Behöver du regelbundna ätvanor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


607. Försöker du alltid vara punktlig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


593. Är du bra på att sortera, organisera och skapa ordning?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1055. Tycker du om att organisera ditt arbete och / eller liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorNT tvång problem / NT tvång

740. Trivs du med att möta nya människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


291. Är du bra på sällskapsspel?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


256. Får du energi av att vara i sällskap med andra?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


236. Tycker du om att ha med andra i dina aktiviteter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


282. Är dina åsikter typiska för dina jämnåriga?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


125. Tycker du om att vara bland mycket folk som t.ex. på en fotbollsmatch?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


97. Är du ofta omedveten om eller ointresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


124. Tycker du om att möta nya människor varje dag?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


370. Är du aktiv på fester?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


367. Är ett stort socialt nätverk viktigt för dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


701. Föredrar du att umgås med jämnåriga?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


280. Tycker du om att anordna eller vara värd för aktiviter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


180. Är du intressad av nuvarande mode?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


779. Umgås du helst med personer ur din egen generation?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


184. Är det viktigt för dig att skapa en social identitet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


153. Tycker du om skvaller?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


490. Är din image och sociala identitet viktig för dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


272. Är du stolt över ditt utseende?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


372. Är du en ledare?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


248. Tycker du om att utforska nya platser och ta del i nya aktiviteter på andras initiativ?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


699. Föredrar du att äta olika maträtter varje dag?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


700. Föredrar du att byta kläder varje dag?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


434. Är det viktigt för dig att klättra i den sociala hierarkin?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


146. Är du intressad av mode?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


705. Är du ofta medveten om/intresserad av vad som för tillfället råkar vara modernt/inne?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


376. Är du högljudd på sportevenemang eller konserter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


345. Pratar du för att andra ska känna sig väl till mods även om du inte har något att säga?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


135. Tycker du det är naturligt att män tar initiativ till att starta ett förhållande?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


245. Möblerar du gärna om eller försöker byta stil på kläder?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


162. Föredrar du filmer om romantik / drama före filmer om vetenskap/dokumentärer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


150. Är din stil och image viktig för dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


166. Gillar du att leda andra människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


396. Gillar du att bära smycken?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


181. Är andra människors syn på dig viktig för dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


244. Tycker du det är utmanande med faror?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


347. Ser du dig själv som ett modelejon?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


147. Njuter du av den status som en ny bil/stereo/TV ger?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


338. Litar du på auktoriteter så länge de har lämpliga kvalifikationer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


257. Använder du mer tid för att lära känna andra än dig själv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


148. Skaffar du dig oftare prylar för att du behöver dem än för att andra har dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


183. Är det viktigt för dig att göra karriär?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


395. Gillar du att sminka dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


744. Gillar du att köra bil eller att titta på motorsport?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


271. Har det betydelse hur andra ser på dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


290. Tycker du att förutsägbarhet och rutiner är olidigt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


246. Behöver du nya utmaningar för att bli motiverad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


274. Är du lojal inför vissa märken för att de är "inne" och man måste ha dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


379. Gör du lite allt möligt för uppmärksamhet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


127. Känns det naturligt för dig att hålla reda på tjänster och gentjänster?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


377. Blir du uttråkad när det är lugnt och tyst?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorAspie aktivitet / NT aktivity

219. Tappar du intresse för vad andra säger?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


709. Har du ovanliga ät- och/eller sovvanor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


516. Är du lite av en dagdrömmare, ofta borta i dina egna tankar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


515. Har du svårt att koncenterera dig på eller lära dig saker du inte är intresserad av?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


630. Har du eller har du haft en tendens att vara hyperaktiv och/eller rastlös?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


49. Har du ovanliga sovmönster/sovvanor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


615. Brukar du vara rastlös?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


610. Har du otypisk eller oregelbunden sömnrytm (d v s som avviker från 24-timmarscykeln)?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


616. Blir du lätt distraherad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


994. ADD - Easily overwhelmed by tasks of daily living

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


143. Blir du lätt distraherad och/eller uttråkad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


144. Är du otålig och lättfrustrerad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


972. ADD - Frequently misplaces things

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1053. Har du problem att starta och / eller slutföra projekt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


968. ADD - Short attention span, unless very interested in something

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


145. Har du oregelbunda mattider som anpassas efter det du för stunden håller på med?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


142. Om du jobbar med mer än ett projekt slutför du då sällan dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


978. ADD - Restlessness, constant motion, legs moving, fidgetiness

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


971. ADD - Trouble listening carefully to directions

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


974. ADD - Difficulty learning new games, because it is hard to stay on track during directions

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


969. ADD - Easily distracted, tendency to drift away (although at times can be hyper focused)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


979. ADD - Has to be moving in order to think

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


517. Brukar du vara hyperaktiv och rastlös?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


518. Brukar du vara otålig och/eller impulsiv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


614. Är du eller har du varit hyperaktiv

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1054. Är du dålig på att organisera ditt arbete och / eller liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


976. ADD - Poor listening skills

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


308. Har du perioder då du behöver mycket sömn med mellanliggande perioder då du behöver lite sömn?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


998. ADD - Starting projects but not finishing them, poor follow through

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


617. Blir du lätt uttråkad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


984. ADD - Trouble going through established channels, trouble following proper procedure, an attitude of 'read the directions when all else fails'

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


612. Brukar du skjuta upp saker in i det längsta?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


977. ADD - Tendency to be easily bored (tunes out)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


309. Växlar dina känslor mellan hopplöshet och extremt bra självförtroende?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


986. ADD - A prisoner of the moment

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


997. ADD - Chronic procrastination or trouble getting started

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


982. ADD - Impulsive, in words and/or actions (spending)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


960. Har det funnits en tid då du inte var dig själv och att du gjorde av med så mycket pengar att du eller din familj hamnade i knipa?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


999. ADD - Enthusiastic beginnings but poor endings

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1039. ADD - Startles easily

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


304. Är du impulsiv/rastlös?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1036. ADD - Difficulty coming awake (may need coffee or other stimulant or activity before feeling fully awake)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


975. ADD - Easily distracted during sex, causing frequent breaks or turn-offs during lovemaking

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


418. Har du varit hyperaktiv största delen av ditt liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


991. ADD - Poor organization and planning, trouble maintaining an organized work/living area

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


498. Är du en nattmänniska, som piggast efter midnatt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


993. ADD - Often have piles of stuff

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


980. ADD - Trouble sitting still, such as trouble sitting in one place for too long, sitting at a desk job for long periods, sitting through a movie

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1037. ADD - Periods of low energy, especially early in the morning and in the afternoon

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


973. ADD - Skips around while reading, or goes to the end first, trouble staying on track

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


948. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were so easily distracted by things around you that you had trouble concentrating or staying on track?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


307. Skulle du vilja sova hela vintern?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


217. Talar du innan du tänker?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


956. MDQ - How much of a problem did any of these cause you -- like being unable to work/; having family, money, or legal troubles; getting into arguments or fights?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1001. ADD - Inconsistent work performance

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


964. ADD - History of not living up to potential in school or work (report cards with comments such as 'not living up to potential')

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


990. ADD - Lying or stealing on impulse

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1023. ADD - Tendency toward addictions (food, alcohol, drugs, work)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


970. ADD - Lacks attention to detail, due to distractibility

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


963. ADD - History of ADD symptoms in childhood, such as distractibility, short attention span, impulsivity or restlessness. ADD doesn't start at age 30.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


995. ADD - Poor financial management (late bills, check book a mess, spending unnecessary money on late fees)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


992. ADD - Chronically late or chronically in a hurry

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


105. Brukar du drabbas av depressioner under vintern?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


988. ADD - Frequent, impulsive job changes

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


996. ADD - Some adults with ADD are very successful, but often only if they are surrounded with people who organize them.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1034. ADD - Falls asleep or becomes tired while reading

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


953. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you did things that were unusual for you or that other people might have thought were excessive, foolish, or risky?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1000. ADD - Spends excessive time at work because of inefficiencies

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1020. ADD - Frequent search for high stimulation (bungee jumping, gambling, race track, high stress jobs, ER doctors, doing many things at once, etc.)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


306. Har du perioder av hög aktivitet med mellanliggande perioder med låg aktivitet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


955. MDQ - If you checked YES to more than one of the above, have several of these ever happened during the same period of time?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


947. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) thoughts raced through your head or you couldn't slow you mind down?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


965. ADD - History of frequent behavior problems in school (mostly for males)

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


942. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you felt so good or so hyper that other people thought you were not your normal self or you were so hyper that you got into trouble?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


357. Bipolär

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


943. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were so irritable that you shouted at people or started fights or arguments?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


967. ADD - Family history of ADD, learning problems, mood disorders or substance abuse problems

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


946. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more talkative or spoke faster than usual?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


954. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) spending money got you or your family into trouble?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


987. ADD - Frequent traffic violations

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


951. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more social or outgoing than usual; for example, you telephoned friends in the middle of the night?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


154. Har du haft ett intresse av att prova på droger eller olagliga substanser?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


950. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you were much more active or did many more things than usual?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


949. MDQ - Has there ever been a period of time when you were not your usual self and (while not on drugs or alcohol) you had much more energy than usual?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorAspie social / NT social

90. Har du lättare att förstå dig på datorer, djur och/eller Aspergare än att umgås och kommunicera framgångsrikt med "vanliga" människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


281. Tycker du det är att föredra/lättare att förstå och kommunicera med datorer, djur eller udda människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


91. Har du svårare än dina jämnåriga att få vänner och/eller partners?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1044. Låser det sig för dig när du får frågor i sociala situationer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1043. Har du en tendens att stänga av när du får frågor i sociala situationer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


494. Har du problem med ögonkontakt (t ex att du föredrar att undvika det eller stirrar 'för mycket')?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


542. Har du haft svårare än andra att få vänner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


69. Är du i grunden mer intresserad av saker, idéer, filmer, datorer, musik, djur, hus, fordon el dyl, än av människor och social samvaro?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


398. Ogillar du ögonkontakt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


70. Har du problem med lagsporter och andra saker som kräver samarbete i grupp?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


72. Har du problem med ögonkontakt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


98. Tycker du att vanligt kallprat är svårt, tröttsamt eller slöseri med tid?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


767. Har du haft svårare än andra att behålla vänner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


81. Brukar du känna dig nervös, blyg, förvirrad eller utanför i olika sociala situationer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


650. AQ - I find social situations easy.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


683. AQ - I enjoy social occasions.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1033. ADD - Tendency to turn off or become stuck when asked questions in social situation

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


661. AQ - I find it hard to make new friends.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


68. Är du rätt självupptagen, mer intresserad av dig själv än av andra och/eller en objektiv självobservatör?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


66. Brukar du bli utmattad av att umgås med folk och behöva vila ut ifred efteråt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


365. Tycker du att det är lättare att kommunicera via dator än i verkliga livet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


552. Föredrar du att undvika ögonkontakt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


677. AQ - I am good at social chitchat.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


201. Ogillar du beröring?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


923. Undviker du att prata ansikte-mot-ansikte med folk du inte känner mycket väl?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


268. Tycker du illa om att bli kramad när du inte bett om det?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


713. Förstår sig folk på dig?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


856. Är du bra på att återgälda sociala gester och artigheter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


656. AQ - I enjoy social chitchat.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


553. Brukar du flacka med blicken när du talar med folk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


545. Är du bra på att arbeta i grupp?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


507. Ogillar du att bli tagen i eller kramad om du inte är beredd eller har bett om det?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


665. AQ - I frequently find that I don't know how to keep a conversation going.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


73. Ogillar du att behöva ta i hand?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


859. Tycker du det är svårt att vara känslomässigt nära andra människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


67. Känner du dig mer som en observatör än som en deltagare i livet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


858. Tycker folk att du är reserverad och distanserad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


288. Är dina drömmar och fantasier likadana som andras?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


368. Tycker du det är lätt att underhålla ditt sociala nätverk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


363. Umgås du hellre med djur än med människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1016. ADD - Avoids group activities

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


686. AQ - I enjoy meeting new people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


279. Kan du hålla balans mellan dina behov och samtidigt ge kolleger och gäster lämplig uppmärksamhet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


366. Känner du dig obekväm bland främmande människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


824. SPQ - I am poor at returning social courtesies and gestures.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


71. Brukar du föredra att leka/arbeta/göra saker själv - på ditt eget sätt och i din egen takt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


753. Bedömning för fotbollsmatch

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


258. Känner du dig hemma i de flesta sociala situationer och med nya människor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


371. Är du svår att lära känna?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


702. Är du bra på kallprat?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


696. Har du lätt för att få vänner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


117. Brukar du tala endast när du upplever att du har nåt konkret att säga?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


14. Finner du det svårt eller tröttsamt att tala?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


654. AQ - I find myself drawn more strongly to people than to things.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


454. Föredrar du att göra saker på egen hand även om du skulle ha användning för andras hjälp och expertis?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


792. SPQ - I get very nervous when I have to make polite conversation.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


283. Tycker du om lagsporter och andra gruppaktiviteter?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


34. Föredrar du att bara umgås med folk du känner väl, på tu man hand eller i en mindre grupp?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


421. Ogillar du att folk dyker upp vid ditt hem utan att du bjudit in dem?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


910. LSAS - Avoid - Looking someone who you don't know very well straight in the eyes

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


852. SPQ - I feel very uneasy talking to people I do not know well.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


860. Föredrar du att vara för dig själv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


242. Gillar du att ha många olika saker du kan göra varje dag?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


524. Ogillar du att ta i hand pga att du inte gillar känslan av hudkontakt med andra?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


218. Är du bra på kallprat?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


495. Har du lätt att beskriva dina känslor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


789. SPQ - People sometimes find me aloof and distant.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


243. Välkomnar du överraskningar även om de gör att du måste avbryta en aktivitet?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


276. Överger du vänner om dina aktiviteter eller ideal kommer ikläm?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


827. SPQ - I feel very uncomfortable in social situations involving unfamiliar people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


798. SPQ - I am poor at expressing my true feelings by the way I talk and look.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


814. SPQ - I find it hard to be emotionally close to other people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


894. LSAS - Avoid - Talking face to face with someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


783. SPQ - I sometimes avoid going to places where there will be many people because I will get anxious.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


263. Sätter du människor före saker och idéer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


921. Undviker du att gå på fester?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


737. Tycker du det är naturligt att vinka eller säga 'hej' när du möter folk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


738. Känns det naturligt för dig att säga 'tack' och 'förlåt'?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


685. AQ - New situations make me anxious.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


652. AQ - I would rather go to a library than to a party.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


121. Tycker du det är lätt att beskriva dina känslor för andra?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


526. Ogillar du att ta i hand för att handslag känns onaturligt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


885. LSAS - Fear - Going to a party

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


819. SPQ - Do you often feel nervous when you are in a group of unfamiliar people?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


149. Betyder dina vänner mer för dig än dina hobbies och intressen?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


810. SPQ - I get anxious when meeting people for the first time.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


909. LSAS - Fear - Looking someone who you don't know very well straight in the eyes

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


378. Ogillar du när folk kommer på besök oanmälda?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


893. LSAS - Fear - Talking face to face with someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


32. Har du en tendens att vara passiv och ha svårt att ta initiativ och komma igång med saker på egen hand?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


886. LSAS - Avoid - Going to a party

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


305. Är du avspänd nästan alltid och överallt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


876. LSAS - Avoid - Participating in a small group activity

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


796. SPQ - I prefer to keep to myself.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


832. SPQ - I tend to avoid eye contact when conversing with others.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


896. LSAS - Avoid - Meeting strangers

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


74. Är du tämligen stillsam, opassionerad och låg-emotionell, utom då du blir provocerad eller upprymd?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


447. Tycker du det är lätt att prata om känslor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


704. Tycker du att det är lättare att kommunicera i verkliga livet än via dator?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


917. LSAS - Fear - Giving a party

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


918. LSAS - Avoid - Giving a party

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


847. SPQ - Do you feel that you are unable to get "close" to people?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


891. LSAS - Fear - Calling someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


277. Har du känt att du tillhör en grupp större delen av ditt liv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


895. LSAS - Fear - Meeting strangers

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


922. Ogillar du att andra tittar på när du arbetar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


888. LSAS - Avoid - Working while being observed

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


261. Brukar du föredra att tala enbart när du har nåt relevant att säga?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


875. LSAS - Fear - Participating in a small group activity

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


848. SPQ - I am an odd, unusual person.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


887. LSAS - Fear - Working while being observed

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1013. ADD - Lack of talking in a relationship

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


694. Brukade dina lekar mer bestå i sociala lekar med andra barn än att t ex sortera, bygga, undersöka eller ta isär saker?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


914. LSAS - Avoid - Trying to make someone's acquaintance for the purpose of a romantic/sexual relationship

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


892. LSAS - Avoid - Calling someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


344. Tycker du om att jobba som en partner eller projektmedlem, under övervakning?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


838. SPQ - I tend to keep in the background on social occasions.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


901. LSAS - Fear - Being the center of attention

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


235. Föredrar du att veta lite om mycket framför att bli specialist inom något eller några få områden?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


375. Blir du lätt generad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


902. LSAS - Avoid - Being the center of attention

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


874. LSAS - Avoid - Using a telephone in public

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


913. LSAS - Fear - Trying to make someone's acquaintance for the purpose of a romantic/sexual relationship

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


706. Gillar du när folk kommer på besök oanmälda?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


673. AQ - I enjoy doing things spontaneously.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1045. Är du självcentrerad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1064. DYSLEXIA - Do you get confused if you have to speak in public?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


873. LSAS - Fear - Using a telephone in public

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


805. SPQ - I am mostly quiet when with other people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


880. LSAS - Avoid - Drinking with others

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


903. LSAS - Fear - Speaking up at a meeting

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


889. LSAS - Fear - Writing while being observed

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


732. Ogillar du oväntad beröring eller kramar från främlingar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


733. Gillar du oväntad beröring eller kramar fr†n vänner?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


882. LSAS - Avoid - Talking to someone in authority

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


915. LSAS - Fear - Returning goods to a store for a refund

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


787. SPQ - I have little interest in getting to know other people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


890. LSAS - Avoid - Writing while being observed

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


640. AQ - I prefer to do things with others rather than on my own.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


522. Har du lätt att förstå och känna sympati även för dem som fungerar väldigt annorlunda än du själv?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


424. Social fobi

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


727. Är det naturligt för dig att vinka när du möter folk?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


899. LSAS - Fear - Entering a room when others are already seated

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


879. LSAS - Fear - Drinking with others

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


919. LSAS - Fear - Resisting a high pressure sales person

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


471. Tycker du om att resa?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


904. LSAS - Avoid - Speaking up at a meeting

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


139. Är du asexuell?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


881. LSAS - Fear - Talking to someone in authority

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


478. Tycker du om tungkyssar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


380. Tycker du om att tala offentligt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


900. LSAS - Avoid - Entering a room when others are already seated

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


920. LSAS - Avoid - Resisting a high pressure sales person

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


884. LSAS - Avoid - Acting, performing, or speaking in front of an audience

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


228. Är dina vänner mestadels arbetskamrater eller studiekamrater?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


912. LSAS - Avoid - Giving a prepared oral talk to a group

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1050. Tycker du det är naturligt att gå genom etablerade kanaler?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


916. LSAS - Avoid - Returning goods to a store for a refund

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


854. SPQ - I tend to keep my feelings to myself.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


237. Har du många saker på gång och gillar att göra dem samtidigt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


877. LSAS - Fear - Eating in public

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


911. LSAS - Fear - Giving a prepared oral talk to a group

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


883. LSAS - Fear - Acting, performing, or speaking in front of an audience

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


521. Gillar du att mysa ihop med personer du tycker om?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


267. Talar ett handslag om mycket om en person?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


822. SPQ - Do you feel that there is no-one you are really close to outside of your immediate family, or people you can confide in or talk to about personal problems?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


878. LSAS - Avoid - Eating in public

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


697. Har du oftast inget emot oväntad beröring eller en oväntad kram?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


897. LSAS - Fear - Urinating in a public bathroom

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


1051. Följer du förväntade procedurer?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


843. SPQ - I attach little importance to having close friends.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


907. LSAS - Fear - Expressing disagreement or disapproval to someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


908. LSAS - Avoid - Expressing disagreement or disapproval to someone you don't know very well

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


734. Gillar du när oväntade saker händer i naturen?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


898. LSAS - Avoid - Urinating in a public bathroom

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


369. Är du en bättre lyssnare än talare?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


849. SPQ - I do not have an expressive and lively way of speaking.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


479. Gillar du att gosa länge med vissa du känner väl?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


711. Äter du nästan allt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


906. LSAS - Avoid - Taking a test of your ability, skill, or knowledge

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


239. Tycker du om att lära lite om allt möjligt även om du inte är speciellt intresserad?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


807. SPQ - I rarely laugh and smile.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


905. LSAS - Fear - Taking a test of your ability, skill, or knowledge

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


835. SPQ - I would feel very anxious if I had to give a speech in front of a large group of people.

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


703. Föredrar du att använda andras hjälp och expertis istället för att göra saker på egen hand?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågorAspie kommunikation / Aspie kommunikation problem

857. Brukar folk kommentera ditt ovanliga uppförande och dina ovanliga vanor?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


115. Tycker andra ibland att du ler vid fel tillfällen?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


765. Har du ofta massor av tankar som du har svårt för att formulera i ord?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


554. Tycker andra ibland att du ler när du inte borde?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


43. Har du ovanlig kroppshållning, gångstil och/eller svårt att sitta/stå upprätt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


731. Vet du ofta inte var du ska göra av dina armar?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


41. Brukar du "stimma" när du känner dig uttråkad, rastlös, nervös eller upprörd, t ex genom att vippa på benet, trumma med fingrarna, bita på naglarna, vifta med händerna, gunga med kroppen el dyl?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


547. Har du en tendens att tala antingen för tyst eller för högt?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


712. Har andra kommenterat eller har du själv observerat att du har ovanliga ansiktsuttryck?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


403. Har du blivit anklagad för att stirra?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng

Poängberäkning i quizen

Faktor koefficienter från PCA

Korrelarade grupper

Korrelerade frågor


359. Har andra kommenterat att du har udda kroppshållning eller gångstil?

Quiz versioner

Jämförelser mellan de som får höga Aspie poäng och de som får höga neurotypiska poäng